ประถมศึกษาปีที่ 16055115
ประถมศึกษาปีที่ 25163114
ประถมศึกษาปีที่ 36664130
ประถมศึกษาปีที่ 45481135
ประถมศึกษาปีที่ 55674130
ประถมศึกษาปีที่ 66865133
รวมทั้งหมด355402757